Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Potřebuji vyřídit

Obecní úřad zajišťuje následující služby :

  • Legalizace a vidimace dokumentů 
  • Agendu Czech point   

              - výpis z rejstříku trestů             

             -  výpis z katastru nemovitostí

             -  výpis bodového hodnocení řidičů

             -   výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

             -  konverze dokumentů

Agendu vydávání občanských, řidičských průkazů a pasy zajišťuje MěÚ Slavkov u Brna. Dále je na tomto úřadě matrika, stavební, vodoprávní a živmostenský úřad. Kontakty jsou následující :

Odbor vnitřních věcí

Mgr.Bc.Hana Řezáčová

vedoucí 544 121 157 web sipky m
Renata Němcová podatelna, Czech Point, evidence obyvatel 544 121 180 web sipky m
Jana Kuklová sekretariát starosty 544 121 162 web sipky m
Vladislava Winterová státní občanství, matrika 544 121 122 web sipky m
Mgr. Světlana Petrová matrika, ohlašovna 544 121 114 web sipky m
Blanka Slezáčková občanské průkazy 544 121 138 web sipky m
Bc. Ivana Kludáková cestovní doklady 544 121 139 web sipky m
Munir Massow podatelna 544 121 111 web sipky m
       
       

Odbor životního prostředí

Ing. Andrea Večerková, Phd.

vedoucí 544 121 164 web sipky m
Ing. Stanislava Kubešová odpady, ovzduší 544 121 148 web sipky m
Ing. Dita Vajíková zemědělská půda 544 121 128 web sipky m
Ing. Monika Kudlová vodoprávní úřad 544 121 107 web sipky m
Ing. Jaromír Kamínek myslivost, rybářství 544 121 154 web sipky m
       
       

Odbor obecní živnostenský úřad 

Ing. Helena Jelínková

vedoucí 544 121 142 web sipky m
Ing. Tamara Fikarová registr živností 544 121 143 web sipky m
Bc. Veronika Dupalová kontrola 544 121 144 web sipky m
Taťána Pitáková registr živností 544 121 146 web sipky m
       
       

Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

Ing. Hana Postránecká

vedoucí 544 121 113 web sipky m
Bc.Hana Horčičková technik 544 121 109 web sipky m
Ing. Radim Bohdálek technik 544 121 183 web sipky m
Helena Filipová administrativa 544 121 112 web sipky m
Eva Moricová administrativa 544 121 108 web sipky m
Ing. arch. Hedvika Drechslerová územní plánování, památková péče 544 121 182 web sipky m
Ing. Richard Zukal technik 544 121 161 web sipky m
       
       

Odbor sociálních věcí 

Mgr. Šárka Morongová

vedoucí 544 121 150 web sipky m
Ivana Mifková, DiS. komunitní plánování soc.služeb a sociální péče, kurátorka pro dospělé 544 121 105 web sipky m
Mgr. Denisa Mrázová kurátorka pro děti a mládež, náhradní rod.péče 544 121 151 web sipky m
Kristýna Chládková DiS sociálně-právní ochrana dětí a náhradní rod.péče 544 121 152 web sipky m
Mgr. Martina Zavadilová sociálně-právní ochrana  dětí a náhradní rod.péče 544 121 153 web sipky m
Bc.Miroslava Karlíková sociálně-právní ochrana  dětí a náhradní rod.péče 544 121 156  
       
       

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Mgr.Libuše Pilátová

vedoucí, přestupky, silniční hospodářství, speciální stavební úřad 544 121 140 web sipky m
Mgr. Jan Habrda technik, registr vozidel 544 121 134 web sipky m
Jaroslava Kučerová registr řidičů 544 121 133 web sipky m
Mgr. Eva Bechová registr vozidel 544 121 136 web sipky m
Kateřina Hrozová dopravní značení, agenda SME, přestupky 544 121 132 web sipky m
Robert Spáčil registr vozidel 544 121 181 web sipky m
Mgr. Libor Štětina zkušební komisař