Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Galské hroby

GALSKÉ HROBY

V srpnu roku 1930 bylo vykopáno na poli rolníka Antonína Černého, v části zvané "Dílce", 7 galských hrobů. Později objeveno dalších 70 hrobů se zachovanými kostrami a různými předměty, hliněné nádoby z doby asi 200 roků před Kristem.


V souvislosti s budováním dálnice bylo v rámci záchranných, archeologickým výzkumů odkryto množství pozůstatků, jednotlivých i větších celků vzácných nálezů. Objeven hrob ze starší doby kamenné, pohřebiště z údobí stěhování národů (několik desítek hrobů Langobardů), nalezeny šperky, keramické nádoby, zbraně a různé náčiní.