Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Historie

Název Obce pochází od osobního jména HOLUB. První zmínka o obci datuje se z roku 1371, kdy patřila k panství pánů z Vildenberka u Pozořic a následně prodána markraběti Janovi. Poté měl obec v zástavě Archléb z Hrádku a pak byla v držení různých vlastníků.
Byli to:
Markrabě Jošt,
Oldřich Stoš z Bránic, od roku 1418 klášter dolnokounický,
od roku 1421 Jakub z Liptova,
Vilém z Vickova ( 1532),
Hanuš Gedeon z Olešničky ( 1577-1580),
Gedeon Gedeon z Olešničky ( 1598-1600), který vystavěl vodní tvrz (budova býv.hostince " U knížecí koruny", s přilehlými polnostmi "Na knížecku" - bývalí majitelé Floriánovi, dnes Fornetti). Domky naproti býv. hostinci, zřízené z bývalé ovčárny, přinesly dnešní rozšířené části obce název "Curdík".

Roku 1628 byly prodány Holubice i Kruh za 16 tisíc zlatých panství slavkovskému. Obec utrpěla značně válkou "Třicetiletou" (roku 1718 obec téměř zpustla). Vpád Prusů roku 1742, nákaza cholerou (1832) a vyhynutí veškerého dobytka roku 1863 znamenalo pro obec pohromu. V letech 1855 a 1888 poškodily značně obec požáry.
"Kruh" sdílel ve všech historickýh peripetiích osudy Holubic. Původní název zněl TŘI DVORY. První zmínka je z roku 1349. Alodní část Kruhu náležela roku 1371 k hradu Vildenberku, díl byl lénem biskupství olomouckého. Roku 1376 ustanoven biskupský man Budislav z Kruhu. Po držení různých majitelů byl Kruh prodán roku 1699 Dominiku Ondřeji, hraběti z Kaunic, majiteli slavkovského panství. Významné bylo scelení pozemů Holubic a Kruhu v letech 1903-1914.

V obci bývaly dvě kruhové cihelny a dvě cihelny ruční a vápenka, pískovna a 2 mlýny: na potoku Rakovci vodní mlýn (poslední majitel Jaromír Tupý musel mlýn roku 1959 vydat státu a byl mu znárodněn) a jiný, větrný mlýn byl roku 1918 zrušen.

V rámci pozemkové reformy roku 1923 bylo uskutečněno rozparcelování místního velkostatku, který vlastnil polnosti o 198 ha, 78m2. Část pozemku odkoupil František Frank, který na něm vybudoval moderní, dřevozpracující závod. Byl mu po únoru 1948 státem odňat.

Roku 1888 postaveno na nové železniční trati Brno-Přerov nové nádraží.

Elektrifikace obce zavedena od roku 1914.

Obec byla roku 1964 direktivně sloučena se sousedními Velešovicemi a vytvořen společný Národní výbor. Na základě místního referenda se obec roku 1990 osamostatnila a bylo zvoleno obecní zastupitelstvo v čele se starostou.


Seznam starostů Holubic od roku 1894:

Cyril Frank 1894-1906
Jan Drtil 1906 - 1910
Cyril Frank 1910 - 1919
Jan Hamr 1919 - 1924
Vincenc Frank 1924 - 1938
Karel Štěpánek 1938 - 1945
------------------------------------------
Josef Brtník 1990- 1998
Bohuslav Adámek 1998 - 2002
Vojtěch Adámek 2002 - 2006
Rudolf Pěršala 2006 - 2010