Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Historie školy

Počátek samostatného místního školství lze označit rokem 1825. Vyučovalo se v místní kovárně až do roku 1827, kdy na obecním pozemku "Sadůvky" byla postavena samostatná školní budova i se školním bytem. Roku 1854 byly přistaveny další místnosti. Mezi první učitelské osobnosti patří Blažej Procházka (1825-1851), Josef Cveček (1854-1881) a tvaroženský děkan Matěj Lavička. Do roku 1865 podléhaly školy církevní správě.

Druhá, významná etapa budování místního školství, se datuje 1. září 1875, kdy začalo vyučování v nové budově. K jejímu postavení byla poskytnuta bezúročná státní půjčka, dotace od zemského fondu, přispěl Cukrovar Slavkov, velkostatek Sokolnice, Severní dráha a další subjekty. Akci podporovalo i okresní hejtmanství. Výstavba školy stála 8298 zlatých.

Třetí významná etapa začíná rokem 1913, kdy po rekonstrukci vznikl moderní objekt, postupně upravovaný a dotvářený především v oblasti interiéru. Ke škole (Dříve s názvem "Obecná škola") patří i školní zahrada, v budově zbudován školní byt, kde sídlily celé generace řídících učitelů.

K budově Základní školy byla přistavena Mateřská škola a zřízena Školní jídelna. Od 1. ledna 2003 jsou Mateřská škola a Základní škola spojeny v jeden subjekt, v čele stojí dnes ředitelka Mgr. Milena Vodičková.

Za dobu existence působilo trvale ve škole na 100 pedagogů, mezi nimi nejdéle (vedle již vzpomenutých B. Procházku a J. Cvečka:
Karel Šanca (1910-1927), Karel Stejskal (1927-1938 ), Ludvík Vojtek (1934-1965), František Bébar (1948-1967), Pavla Strachová (1969-1993). Učitelů náboželství bylo 33, nejdéle působil P. Sebestián Páral (1909-1932).