Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Kostel

Chrám svatého Václava byl dostavěn a předán slavnostně veřejnosti 14. července 1929. 

Jméno chrámu bylo zvoleno k poctě českého knížete sv. Václava, od jehož smrti uplynulo roku 1929 tisíc let. Postaven byl z finančních sbírek od občanů, významné byla podpora mecenášů: Cyril Frank, František Brtník, František Frank, Alois Frank. 
Plány vypracoval Ing. arch Stanislav Kučera, zednické práce provedl Jan Lábr z Křenovic. Vybavení chrámu sestávalo rovněž z darů (oltář, malé varhany, dominantní okno s obrazem sv.Václava nechali zhotovit manželé Heřman a Marie Floriánovi). 
První generální oprava chrámu proběhla roku 1974, druhá se uskutečnila v rámci jubilea trvání 70 let roku 1999. Nové varhany, pořízené ze sbírek věřících, byly instalovány roku 1989. Chrám měl zpočátku 4 zvony z dílny p. Manouška, byly ale roku 1943 konfiskovány pro válečné účely. Nové 3 zvony byly pořízeny z finančních darů a zavěšeny roku 1972.

V souvislosti s budováním chrámu vznikal i hřbitov, umístěný vedle chrámu, který je spravován obcí. Fara byla zbudována roku 1932. Je určena pro kněze-důchodce. Holubice jsou součástí farnosti Pozořice, kde sídlí i duchovní správa.