Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

O webu

Záměrem vedení obce je poskytovat informace v těchto oblastech:

Úřední deska
– jedná se o jedinou povinnou položku na stránkách obce. Povinnost zpřístupnit dálkový přístup k úřední desce na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Aktuality v obci – hlavním smyslem těchto zpráv je doplnit a podpořit fungování místního rozhlasu, tzn. průběžně informovat o veškerých záležitostech bezprostředně se týkajících občanů obce.

Informace o obci – poskytnout přehled o:

* historii obce, památkách a institucích v obci

* kontaktech na zaměstnance obecního úřadu a úředních hodinách
* seznam zastupitelů, členů výborů a komisí a kontaktů na jednotlivé osoby
* poskytnou veškeré dokumenty v elektronické podobě – zápisy ze zastupitelstva, souhrnná usnesení, vnitřní směrnice, zápisy z výborů a komisí
* zpřístupnit průběžné informace o finančním hospodaření obce – rozpočet, plnění rozpočtu, stav finančních prostředků, pohledávek
* v případě souhlasu smluvních stran zveřejnit uzavírané smlouvy


Účelem těchto informací je zvýšit povědomí občanů o fungování obce zapojení se do vnitřního kontrolního systému.

Praktické informace – kontakty a telefonní čísla na nejvíce využívané instituce v okolí – zdravotní péče, stavební úřad, EON, RWE, VAK, atd.

Diskusní fórum – po přihlášení bude možné zúčastnit se diskuse s ostatními občany. Toto fórum by mělo být jedním z prostředků získávání zpětné vazby od občanů.

Fotogalerie – zde bude možné publikovat fotografie z akcí konajících se v obci nebo týkajících se občanů obce. Po všeobecné diskusi bude stanoveno, kdo bude mít právo a za jakých podmínek přidávat nové fotografie.

Škola a školka – budou poskytnuty základní informace o této příspěvkové organizaci obce. Náplň této položky se bude dále rozvíjet společně s vedením školy.

Tělocvična – součástí bude zejména aktualizovaný rozpis pořádaných aktivit

Kalendář akcí - přehledně a jasně informovat občany o důležitých akcích, tzn. konání hodů, zábav atd.