Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Osobnosti

CYRIL ANTOŠ

Narodil se 5. 8. 1902 ve Tvarožné. Do Holubic se po sňatku přistěhoval roku 1925 a bydlel zde až do svého úmrtí 7. 8. 1989. Dlouhou dobu stál v čele své populární "Antošovy kapely", která byla nedílnou součástí společenského života v obci i okolí. Antošovci hráli při tanečních zábavách, při pohřbech a při různých veřejných vystoupeních. Všichni tito muzikanti, včetně Cyrila Antoše, hráli mimo své hlavní zaměstnání. Cyril Antoš patřil k rozsáhlému rodinnému společenství, z něhož většina aktivně působila (a působí) jako muzikanti. P.FRANTIŠEK FLORIAN

Narodil se 2. 4. 1842 v rodině rolníka Josefa Floriana (dnes čp. 8 ). Roku 1866 vysvěcen na kněze. Po krátkém putování se jako kaplan, později jako farář, usadil trvale v Tasově (1873-1895). Zde napsal 3 knihy dokumentárního rázu ("Před čtyřiceti lety" 1889, "Některé právní obyčeje našich předků" 1890 a "Chrám sv.Petra a Pavla v Tasově" 1890). Od roku 1985-1916 působil ve Velkém Meziříčí, kde zemřel 27. 11. 1920 a je tam i pochován na hřbitově, v části zvané Moráň. František Florian zasahoval značně i do veřejného života, jeho žákem byl známý spisovatel Jakub Deml.
images/img/pater_florian.gifLADISLAV HRDLIČKA

Narozen 29. 7. 1933 na čp. 73. Hudební skladatel. Působil v letech 1951 - 1985 u vojenské hudby v Brně jako koncertní mistr hry na housle a klarinet, i jako saxofonista. Provází jej činnost pedagogická (ZUŠ Židlochovice), spolupráce s řadou dechových orchestrů. Složil téměř 160 původních skladeb, některé na vlastní text. Má na kontě přes 600 aranžmá. Řadu skladeb věnoval rodným Holubicím. V současnosti žije v Rajhradě u Brna.FRANTIŠEK DOLEŽAL

Narodil se 18. 12. 1917 v části obce zvané Curdík. V mládí pracoval v textilce a ve stavebnictví, později emigroval. Zůčastnil se bojů na různých bojištích II. světové války (Francie), zakotvil posléze v Anglii, kde se oženil s Angličankou a v Anglii zůstal trvale. Postupně dosáhl hodnosti podplukovníka. Do rodných Holubic zavítal až po roce 1990. Působí ve vedení Čsl. obce legionářské, je jmenován "Čestným občanem" Pozořic. Roku 1998 ovdověl. V současnosti (2007) bydlí v Bučovicích.JOSEF GRÁC

Narodil se 13. 3. 1889 na čp. 95 (vedle hostince). Vystudoval reálku v Bučovicích a obchodní akademii v Brně. Od roku 1911 působil u Jednoty českých hospodářských družstev v Opavě. Po vypuknutí I. světové války, po krátké etapě v řadách rakousko-uherské armády, přeběhl v severní Italii na italskou stranu, zúčastnil se historických bojů i Piavy, u Roverta, u
jezera Grade a dosáhl důstojnické hodnosti. Po vzniku Českolovenské republiky působil v řadách armády a na ministerstvu obrany. Do civilu odešel v hodnosti štábního kapitána. Od 1. října 1920 nastoupil do vedení Zemského ústavu pro léčení nervových chorob v Opavě, kde dosáhl funkce účetního ředitele. Významná byla jeho veřejná činnost, m.j. působil 2 roky jako předseda Čs. obce legionářské, kterou zakládal apod. Zemřel 8. března 1933.

Vzdálení příbuzní z rodné větve Gráců žijí dosud v Holubicích.