Novinky

Hlášení obce Holubice  Prodej drůbeže a krmiva
Drůbežárna Prace bude ve středu 19.11. v 11:15 hod. u samoobsluhy prodávat:
kuřice stáří 19 - 24 týdnů, cena 160 - 175 Kč/ks, slepice stáří 10 - 12 měsíců, cena 80 kč/ks,
jateční kačeny, cena 190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky
dále pak vykupovat králičí kůže, cena až 15 Kč za kůži.


Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 14.11.2014 - 11:04


Hlášení obce Holubice  Volejbalová utkání
V sobotu 15.11.2014 sehrají naše volejbalová družstva mužů v místní sportovní hale mistrovská utkání krajského přeboru a 2. ligy. Utkání "B" mužstva začnou v 9:00 a 13:00 hod. a nastoupí proti Sokolu Letovice. Ligová utkání mají začátek v 11:00 a 15:00 hod. a utkají se s TJ Lignum Morávka. Na utkání srdečně zvou volejbalisté.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 12.11.2014 - 14:52


Hlášení obce Holubice  Prodej ryb,cibule a vína
Jaroslav Veselý, Pohořelice bude prodávat v úterý 18.listopadu 2014 od 14:15 do 14:20 hod. u samoobsluhy a od 14:20 do 14:30 v Kruhu živé ryby, čerstvá vejce, víno a cibuli
Kapr I 80,-- Kč/kg
Kapr výběr 90,-- Kč/kg
Amur 100,-- Kč/kg
Pstruh duhový 150,-- Kč/kg
Tolstolobik 58,-- Kč/kg
Na požádání rybu zabije a vykuchá
Vejce z drůbežárny Pohořelice, cena dle velikosti, víno červené a bílé 47,-- Kč za litr, cibule balená po 5 a 10 kg cena žlutá 10,- a červená 15,- Kč za kg

Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 12.11.2014 - 14:43


Hlášení obce Holubice  Výkup ořechů
Soukromý výkupce bude v sobotu 22.11.2014 v 9,00 hodin u samoobsluhy v Holubicích vykupovat jádra vlašských ořechů z letošní sklizně, jádra musí být řádně vysušená, cena za 1 kg je 125,- Kč.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 12.11.2014 - 10:37


Hlášení obce Holubice  Informace občanům ke stavbě ČOV a kanalizace
Ve zpravodaji v září jsme Vás informovali, že probíhá jednání ve věci námitek firmy VHS plus proti výběrovému řízení na stavbu ČOV a kanalizaci Holubice. Na základě uvedených jednání byla tato námitka na ÚOHS stažena firmou VHS plus a pro urychlení procesu se všichni dotčení vzdali práva na odvolání a výběrové řízení tímto nabylo právní moci. Dne 2.10.2014 proběhlo 7. zasedání zastupitelstva obce Holubice, na kterém byla schválena smlouva o dílo a 3.10.2014 byla smlouva na stavbu ČOV a kanalizace podepsána s vítěznou firmou t.j. sdružením HOCHTIEF-INSTA. Rovněž byly předány dne 2.10.2014 veškeré potřebné dokumenty na Státní fond životního prostředí k podepsání rozhodnutí o přidělení dotace. V současné době vítězná firma zajišťuje přípravu zahájení stavby, zpracovává harmonogram výstavby. Do konce října předpokládáme předání staveniště na tuto akci. Termín dokončení stavby je stále do 30.9.2015 a je ošetřen smlouvou o dílo včetně sankcí v případě nesplnění termínu. Dle informace projektanta domovních přípojek Ing.Hlaváče jsou již zpracovány podklady od 2/3 domovních přípojek. Na ostatních bude dále pokračováno v místních šetřeních a postupně budou vyřešeny asi do konce roku 2014.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 20.10.2014 - 10:55


Hlášení obce Holubice  Ceník pronájmu sálu kulturního střediska a tělocvičny v Holubicích.
Z důvodu infomovanosti občanů oznamujeme sazebník poplatků za užívání sálu kulturního střediska a tělocvičny v obci Holubice.
Sál kulturního střediska:
Kulturní a společenské akce ( hody, plesy, divadlo, výstavy ) - 100,- Kč/hod., max. 700,-
Soukromé akce ( narozeniny apod. ) - 400,- Kč
Prodejní akce - 150,- Kč /hod.
Hostina pozůstalých - 200,- Kč
Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice - zdarma
Tělocvična:
ZŠ a MŠ v rámci výuky - zdarma
Místní občané - 150,- Kč /hod.,děti do 15 roků 70,- Kč /hod.
Přespolní - 300,- Kč /hod.
Posilovna - 30,- Kč/hod. , 10 vstupů 300,- Kč, po zaplacení nultý zdarma
Pohybovka děti - 70,- Kč/hod.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 15.10.2014 - 11:43


Hlášení obce Holubice  Informace o výstavbě nové budovy MŠ a modernizace ZŠ z operačního programu ROP NUTS 2 Jihovýchod.
Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice
Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01482
Příjemce dotace: Obec Holubice
Výzva: 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity,
Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory: 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Celkové náklady: 12 515 071,00 Kč
Dotace: 10 637 810,00 Kč
Stručný popis a realizace projektu
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila obci Moravany žádost o dotaci na projekt s názvem „Nová budova MŠ, modernizace ZŠ Holubice“.
Cílem projektu je výstavba nové budovy MŠ a modernizace ZŠ (učebna ICT, bezbariérové WC, sprchy), výstavba hřišť pro MŠ a ZŠ v areálu školy.
Důvodem k realizaci projektu je skutečnost, že společná budova MŠ a ZŠ v obci Holubice kapacitně a kvalitativně nedostačuje. Nabídka volných míst v MŠ je nižší než poptávané množství. Důvodem je rozvoj bytové výstavby a demografický vývoj v obci Holubice. Během posledních 10 let vrostl počet obyvatel obce o 160 obyvatel, v obci se ročně rodí cca 10 - 16 dětí. Budova ZŠ nemá z kapacitních důvodů budovy dosud učebnu ICT.
Díky realizaci projektu MŠ získá svůj samostatný pavilon, který bude provozně oddělen od ZŠ, rovněž bude pořízeno nové dětské hřiště. Provoz MŠ a ZŠ se tak nebude negativně ovlivňovat.
ZŠ získá bývalé prostory MŠ, kde vznikne učebna ICT. V prostorách ZŠ bude po MŠ upraveno sociální zázemí, tak aby ho mohly využívat i osoby s hendikepem. V areálu bude dále zřízeno víceúčelové hřiště pro ZŠ a nezbytné HTÚ včetně chodníků.
Projekt je realizován od 24. 3. 2014 do 31. 7. 2015.

Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 14.10.2014 - 10:59


Hlášení obce Holubice  Zájezd do lázní Moson.
Základní organizace ČZS vás zve v sobotu 25. října 2014 na návštěvu nejbližších maďarských termálních lázní Moson – Magyaróvár i s večeří v restauraci „Paprika - Csárda“.
V areálu lázní najdeme mnoho bazénů s léčivou vodou od 28°C do 38°C, která je vhodná na nemoci pohybového aparátu, gynekologické a kožní choroby. K dispozici návštěvníkům jsou i dva velké plavecké bazény, venkovní a vnitřní. V nové lázeňské budově je slušná jídelna, kde se dá poobědvat.
Cena: Pro člena ČZS a rodinného příslušníka je 550,-Kč.
Pro děti je 550,-Kč.
Pro ostatní je 650,-Kč.
V lázních i v restauraci Paprika - Csárda se dá platit jak forinty, tak eury. V ceně zájezdu je doprava, celodenní vstupné a cestovní pojištění. Doporučujeme vzít s sebou přezůvky, osušku a župan.
Odjezd ze zastávek bude v 6:30 hodin, předpokládaný návrat ve 21 hodin.
Přihlášky i s úhradou ceny zájezdu přijímají nejpozději do 14. října:
Ilona Marinčová, Miloslava Malíková, Vlastimil Soukup, Vít Toman, Vladimír Burda a Miroslav Kylián.
Přihlásit se také můžete na tel.: 737 547 594, nebo mailem na adresu: Marincova.Ilona@seznam.cz
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 08.10.2014 - 14:55Copyright by Holubice  |  Admin Jakub Sojak  |