Novinky

Hlášení obce Holubice  Zasedání zastupitelstva obce
P0ZVÁNKA
na 7. zasedání zastupitelstva obce Holubice, které se koná ve čtvrtek 2. 10. 2014 v 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Holubice
Program zasedání:
1) Úvod
2) Určení zapisovatele, návrh ověřovatelů zápisu a předkladatelů souhrnného usnesení
3) Zpráva kontrolního výboru
4) Smlouva o dílo se zhotovitelem akce „ČOV a kanalizace Holubice“
5) Příkazní smlouva na technický dozor investora akce „ČOV a kanalizace Holubice“
6) Smlouva na bankovní úvěr akce „ČOV a kanalizace Holubice“
7) Smlouva na kontokorent mezi Obcí Holubice a ČSOB
8) Smlouvy o zajištění provozu a pachtu se společností VaK Vyškov
9) Doplnění zadání změny č. 5 Územního plánu obce o pozemky PK 232, 233/3 233/4
10) Žádost o proplacení nákladů na plynovod (Curdík sad)
11) Zpráva finančního výboru
12) Zrušení smlouvy s firmou SKR stav, s.r.o. na vybudování stavby „
13) Nová budovy MŠ, modernizace ZŠ Holubice“
14) Smlouva o dílo na PD „Chodníky“
15) Smlouva o dílo na PD „ Terénní úpravy“
Různé :
• Informace o přípravě stavby ČOV a kanalizace
Program zasedání zastupitelstva může být doplněn o další body, které se mohou do konání ZO vyskytnout.

Holubice 25. 9. 2014Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 01.10.2014 - 11:02


Hlášení obce Holubice  Volejbalová utkání
V sobotu 4.10.2014 sehraje volejbalové družstvo mužů první ligová utkání nového ročníku proti Tesle Brno. Začátky utkání jsou v 10:00 a 13:00 hod. Přijďte do sportovní haly povzbudit naše volejbalisty.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 01.10.2014 - 10:59


Hlášení obce Holubice  Očkování proti chřipce
MUDr.Škvír oznamuje, že od 25.9.2014 zahajuje pravidelné očkování občanů proti chřipce. Jedná se o občany nad 65 roků a chronicky nemocné pacienty.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 24.09.2014 - 16:43


Hlášení obce Holubice  Svatováclavské hody
Holubští stárci a obec Holubice Vás srdečně zvou na tradiční Svatováclavské hody, které se konají 26. - 28.září 2014. Program hodů:
Pátek 13:00 hod.-zdobení máje , 16:00 hod. - stavění máje na návsi
Sobota 13:00 hod.-focení a zvaní stárků s rozmarýnkou, 20:00 hod.-taneční krojovaná zábava
Neděle 13:00 hod.-průvod stárků obcí, 20:00 hod.-taneční krojovaná zábava
Vstupné 100 Kč. K tanci a poslechu hraje dechová kapela Voděnka.
Bohatá tombola, půlnoční překvapení, vynášení stárků, předávání stárkovství.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 24.09.2014 - 16:18


Hlášení obce Holubice  Ordinace dětské lékařky.
Dětská lékařka MUDr.Šilerová oznamuje, že v pátek 26.9.2014 v Holubicích neordinuje. Ordinace pouze ve Slavkově v době 7:30 - 11:00 hod.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 24.09.2014 - 16:14


Hlášení obce Holubice  Beseda s kandidátem na senátora.
Vážení spoluobčané,
v pátek 26. září ve 14:30 máte možnost před hospodou osobně diskutovat se současným senátorem a kandidátem do
Senátu panem Ing. Ivo Bárkem.
Přijďte se ho zeptat na to, co Vás zajímá.
Pan senátor Ivo Bárek se těší na setkání s vámi v pátek 26. září ve 14:30 před hospodou.
----------------------------
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 17.09.2014 - 17:10


Hlášení obce Holubice  Výstava militárií
Obec Letonice v součinnosti s Klubem vojenské historie Hraničářský pluk 19
pořádá
VÝSTAVU MILITÁRIÍ
Při příležitosti 75. výročí zahájení II. světové války.
Témata výstavy:
Ozbrojené síly Československé republiky v letech 1918 – 1938
Zaměřeno na armádu, prvorepublikové četnictvo a jejich protivníky v roce 1938
Armádní sbor v SSSR a jeho protivník na Dukle v r. 1944
Válečná technika Rudé armády a osvobození naší vlasti 1945
I.Světová válka, armáda a četnictvo I. republiky, letectvo I. republiky + RAF, slovenský štát, nálezy z válečných bojišť, vyznamenání, Dodge s kanonem ZIS-3, Dogde s praporním minometem – váleční veteráni., Samopaly Sudajev, Špagin,Tompson, TK Maxim 1910, minomet atd.
Pořadatelé v dobových uniformách, odborný výklad.
V 10,30 hod. a 14,30 hod. provedení cvičných střeleb.
Forma jednodenní bezvitrínové výstavy umožňuje odlišný přístup než volí kamenná musea. Návštěvnící budou mít možnost bezprostředního kontaktu s exponáty.
Uniformy, výstroj, zbraně od pistolí a pušek po kulomety, minomet či protitankové pušky, vše i s ukázkami munice, spojovací materiál, originální dobové dokumenty, mapy, fotografie, artefakty přímo z bojišť na Dukle a v Normadii..
Po dobu výstavy bude přítomno několik dobově uniformovaných členů klubu s odbornými znalostmi nejen o vystavených exponátech, ale i o širších historických souvislostech prezentovaných dle zájmu a věku návštěvníků. Podobně vozidla budou prezentována spolu se svými osádkami.
Občerstvení zajištěno.
Myslivecký areál Letonice 27. září 2014 (sobota) 9 – 18.hod

Zveme širokou veřejnost!
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 17.09.2014 - 15:57


Hlášení obce Holubice  Prodej zelí.
Ing.Petr Kříž, Tvarožná 338 oznamuje, že od 17.září 2014 bude zahájen prodej krouhaného zelí. Prodejní doba:
pondělí a středa od 16 do 18 hod., sobota od 9 do 11 hod. Cena je 13 Kč / kg krouhanky. V ceně je sůl a kmín zdarma úměrně k zakoupenému množství krouhanky. Dále nabízíme cibuli, mrkev, brambory, celer, květák, brokolici a pórek.
Telefon : 602 941 944 , mail agropecold@tiscali.cz
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 17.09.2014 - 15:51Copyright by Holubice  |  Admin Jakub Sojak  |