Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Novinky

Dětský klub Olšany

Dětský klub Zahrada v Olšanech přijme nové děti ve věku od 2 let. Klub funguje na principech lesní školky, v úterý - čtvrtek od 9 do 15 hodin. V pondělky organizujeme společné výlety pro rodiče s dětmi jakéhokoli věku. Děti mohou klub navštěvovat samy nebo v doprovodu rodičů. Veškeré informace o fungování klubu najdete na www.detivzahrade.cz <http://www.detivzahrade.cz/>

Ordinační doba MUDr.Svobodové

Telefonní kontakt do ordinace  MUDr.Svobodové :

Křenovice 544 223 192

Holubice:  544 241 165

mobil:       791 928 926

Ordinační doba bez objednání:

PO: Křenovice  8:00 - 12:00 hod.         HOLUBICE  13:00 - 15:00 hod.

UT:  Křenovice  8:00 - 12:00 hod.

ST:  Křenovice  8:00 - 12:00 hod.

CT:  HOLUBICE 10:00 - 12:00 hod.   Křenovice 13:00 - 15:00 hod.

PA: Křenovice  8:00 - 12:00 hod.

Objednání je  možné na výše uvedených tel. číslech.

Podzimní mobilní svozy

Podzimní svoz velkoobjemových  a nebezpečných odpadů proběhne v obci Holubice v sobotu 18. listopadu 2017. Přistavení  kontejnerů bude na parkovišti pod obecním úřadem od 8:00 do 12:00 hod.

Připojování na splaškovou kanalizaci

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Přečerpání splašků z jímek a septiků do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce, bude požadována náhrada škody.  Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky a smlouva na stočné je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit od 1.1.2016.

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví WEBu pod měnící se fotografií obce je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu  a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.