Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Novinky

Zákaz parkování

Žádáme občany, aby po dobu  výstavby  místních komunikací a příčných prahů t.j. do 15.9.2017 neparkovali na parkovišti před obecnímm úřadem, které bude využito pro skládku stavebního materiálu.

Zájezd do Velký Meder 7.10.2017

Ordinace dětské lékařky

Ordinace dětské lékařky MUDr.Šilerové v době prázdnin v červenci a srpnu 2017:

       pondělí     7,30 -12,00 Slavkov         12,30 - 5,00 Křenovice

       úterý        7,30 -11,30 Slavkov         12,30 - 15,00 Křenovice

       středa      7,30 -15,00 Slavkov

       čtvrtek     7,30 - 12,00 Slavkov

        pátek      7,30- 12,00 Slavkov

    V případě čerpání dovolené bude ordinační doba zkrácena na 8,00 - 12,00  pouze Slavkov.

Připojování na splaškovou kanalizaci

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Přečerpání splašků z jímek a septiků do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce, bude požadována náhrada škody.  Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky a smlouva na stočné je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit od 1.1.2016.

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví WEBu pod měnící se fotografií obce je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu  a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.