Holubice
Oficiální stránky obce Holubice

Novinky

Prodej drůbeže a krmiva

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 27. 4.  v 11:30 hod.  prodávat: kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

Zasedání zastupitelstva obce

P O Z V Á N K A

na 2. zasedání zastupitelstva Obce Holubice, které se koná ve středu 26. dubna 2017 v 19 hod v zasedací místnosti OÚ Holubice

Program zasedání:

 1. Úvod
 2. Zpráva kontrolního výboru
 3. Představení společnosti Goodman Czech Republic s.r.o. – průmyslová zóna Pozorsko
 4. Smlouva o poradenské službě v oblasti BOZP
 5. Smlouva na vyhotovení změny č. 6 územního plánu obce s Urbanstickým střediskem Brno
 6. Plánovací smlouva – Curdík, prostor pro výstavbu domova seniorů a 10-ti rodinných domů
 7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – Curdík viz bod 6
 8. Střednědobý rozpočtový výhled obce
 9. Závěrečný účet za rok 2016
 10. Účetní uzávěrka za rok 2016
 11. Rozpočet Základní a mateřské školy na rok 2017
 12. Opravy komunikací a drobné investiční akce
 13. Bezúplatný převod pozemků podél krajských komunikací do vlastnictví Jihomoravského kraje
 14. Prodej pozemku pod garáží na p.č. 307/2 – Horáčkovi
 15. Směna pozemků mezi obcí  a vlastníky pozemku v GP 923 – pod nádražím

Různé :

 • Informace  o provozu ČOV
 • Studie na přestavbu kulturního střediska a hostince
 • Geoportál obce Holubice

 

 

 

Přerušení provozu sběrného dvora odpadů v Rousínově

Firma Respono oznamuje přerušení provozu sběrného dvora odpadů v Rousínově, Krejčířova 28  z důvodů stavebních prací souvisejících s jeho rozšířením a modernizací. Termín přerušení provozu od 18.4.2017. Předpokládaný termín zahájení provozu: 15.7.2017

Dle potřeby můžete využívat další sběrné dvory RESPONO,a.s. ve vašem okolí:

Sběrný dvůr ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469

Po, St  13.00 – 18.00 hod, So 8.00 – 12.00 hod

Sběrný dvůr Vyškov, Cukrovarská 16

Út, Čt  8.00 – 17.00 hod, So 8.00 – 12.00 hod

Bližší informace na www.respono.cz

V případě  dotazů se prosím obracejte na p. Zuzanu Ambrožovou tel. 517 810 016 : e-mail: ambrožová@respono.cz

 

Očkování psů

Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne v Holubicích ve čtvrtek 27.4.2017 od 15:30 do 16:30 hod. před obecním úřadem. Očkování  jednoho psa stojí 100,- Kč.  Očkovací průkazy s sebou!!! Pro zájemce  lze naočkovat psy i kombinovanou vakcínou - cena 300,- Kč. Budeme provádět i vakcimaci koček. K zakoupení budou i tablety na odčervení, preparáty proti blechám a klíšťatům a léky na kokcidiózu u králíků.

Připojování na splaškovou kanalizaci

Do splaškové kanalizace se nesmí odvádět dešťové vody a  vyčerpávat obsah stávajících septiků a jímek. Odvoz a vyčerpání stávajících jímek a septiků fekálním vozidlem si musí každý majitel  rodinného domu zajistit na vlastní náklady. Přečerpání splašků z jímek a septiků do nové kanalizace by způsobilo havárii čističky odpadních vod a v případě zjištění  původce, bude požadována náhrada škody.  Formulář protokolu o kontrole kanalizační přípojky a smlouva na stočné je pro informaci na WEBu obce  v položce kanalizace - soubory ke stažení. Platba za stočné podle této nové smlouvy bude platit od 1.1.2016.

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na pravé straně záhlaví WEBu pod měnící se fotografií obce je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu  a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.