Oficiální webové stránky obce Holubice
                                        úvodní stránka - home
 
Odběr novinek
Vaše jméno a příjmení

Váš emailmenu

Statistika
NOVINKY

Odstranění aut z komunikací

Prosíme občany,aby v období od 3.8. do 7.8. 2015 neparkovali na komunikaci III/4163 – ulice horní sportovní nad hřištěm a na místní komunikaci od  obecnímu  úřadu směrem k nádraží. Ve dnech  od 3.8.do 4.8. bude prováděno frézování asfaltového krytu, od 5.8. do 7.8. bude prováděna pokládka finální asfaltové vrstvy finišérem. V případě, že budou automobily překážet, budou odtaženy.

Děkujeme za pochopení.

Převzetí projektu na přípojky splaškové kanalizace.

Oznamujeme občanům, že na obecním úřadě jsou k převzetí schválené projekty od stavebního úřadu  na přípojky splaškové kanalizace k rodinným domům.  Při převzetí projektu je nutno uhradit částku 2000,- Kč za zpracování projektu, ten kdo již tuto částku uhradil si pouze převezme projekt.

 

Ordinace lékaře

MUDr.Škvír oznamuje, že v termínu  od 27.7.2015 do 7.8.2015 má dovolenou. Zastupuje MUDr. Pikolón v Šaraticích.

Zájezd na Velehrad a do Modré

Zveme Vás na zájezd na Velehrad a do archeoskanzenu Modrá

 

Zahrádkáři pořádají v sobotu 29. srpna 2015 zájezd na poutní místo Velehrad, do Archeoskanzenu Modrá a také do Živé vody v obci Modrá.

Na Velehradě si prohlédneme trojlodní baziliku, její podzemí, projdeme se i křížovou cestou. Jedná se o významné duchovní centrum, místo církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Zde bude možnost oběda. Archeoskanzen Modrá nám představí věrnou kopii sídliště-vesnice z dob Velké Moravy, která názorně osvětluje jednu z nejvýznamnějších etap našich dějin. Pár minut odtud se nachází sladkovodní a botanická expozice Živá voda, kde se seznámíme s životem ve vodě, kolem vody, prohlédneme si i prosklený tunel 3,5 metru pod vodní hladinou jezera a dotykové akvárium. Zájezd zakončíme večeří ve vinném sklípku.

Cena zájezdu je 360 Kč pro členy ČZS, seniory a děti, pro ostatní je 450 Kč. V ceně je zahrnuté jízdné a všechny vstupy. Přihlášky i s úhradou ceny zájezdu přijímá do 15. srpna Ilona Marinčová, Holubice 63 (naproti škole). Přihlásit se také můžete na telefonním čísle 737 547 594, nebo na mailu Marincova.Ilona@seznam.cz.

Odjezd bude v 7:30 z autobusových zastávek, návrat je naplánován mezi 20 až 21 hodinou.

 

Výměna průkazů TP, ZTP a ZTP/P

Do konce letošního roku si musí všichni držitelé průkazu pro osoby se zdravotním postižením - průkaz TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu práce, oddělení dávek pro osoby s zdravotním postižením, o výměnu. Stávající průkazy, bez ohledu na platnost na nich vyznačenou, platí pouze do 31.12.2015. V případě podrobnější konzultace se můžete obrátit na naši bezplatnou poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením v Brně, která je určena lidem se zdravotním postižením, seniorům a pečujícím osobám. Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky, emailem či přes skype.

Úřední hodiny: Po, St 8:30 - 12:00, 12:30 - 17:00, Út. Čt, Pá 9:00 - 12:00, Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením reg. č. sociální služby: 2888527 Cejl 892/32, 602 00 Brno

Tel: 542 214 110; 542 214 111

Mobil: 736 751 214

SKYPE: poradnabrno

e-mail: poradnabrno@nrzp.cz

web: www.nrzp.cz

 

Platba za projekt na přípojku splaškové kanalizace

Občané mohou  provést platbu ve výši  2000,- Kč  za projekt na přípojku splaškové kanalizace budˇ  přímo v hotovosti na obecním úřadě nebo elektronicky převodem následně :

č. účtu 196113129/0300 , variabilní symbol je číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce napište příjmení - kanalizační přípojka projekt.

Práce na kanalizaci v 32. týdnu od 3.8. do 9.8.2015

  1. Stoka A2, Š 87 - 88 - 89                                                Curdik od křižovatky k ČOV ke Křenovicím
  2. Stoka A6, Š  134 - 133 - 132 - 29                                Ulice od samoobsluhy k bývalým statkům
  3. Stoka  A,  Š 66 - 65 - 64 - 63                                        Ulice k bytovým domům
  4. Stoka A10, Š 187 - 188                                                Ulička schody v Kruhu
  5. Stoka A, A1-1, A7, A10, A12, B                                    provádění kanal. odboček                   

Komunikce

Stoka A, A8 - odtěžení zásypu, pokládka konstrukčních vrstev

Stoka A, A4, A5, A8, A11, A12, C -  frézování + finální vrstvy asfaltu

ČOV - terénní úpravy a příjezdová komunikace

Registrace k odběru novinek

Sdělujeme Všem zájemcům o zasílání novinek z WEBu obce Holubice do soukromých mailů postup přihlášení. Na levé straně záhlaví WEBu je nabídka odběr novinek. V této nabídce si každý vyplní jednotlivé kolonky  a to : svoje jméno, e-mailovou adresu a dále opíše text, který se zobrazuje v nabídce a na závěr odklikne kolonku registrovat. Po těchto operacích přijde každému oznámení na jeho e-mail a je nutno kliknutím potvrdit registraci k odběru novinek. Po absolvování tohoto postupu budou registrovaným účastníkům přicházet veškeré novinky ukládané na WEB obce Holubice.