Novinky

Hlášení obce Holubice  Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v pondělí 27.10.2014 od 8:00 do 16:30 hod. v části obce Curdík - nová ulička pod silnicí do Křenovic v místech bývalého mlýnského náhonu č.p. 367 až 372.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 22.10.2014 - 15:06


Hlášení obce Holubice  Prodej brojlerů
Akciová společnost RAKOVEC Velešovice oznamuje občanům prodej vykrmených brojlerů, který se uskuteční na farmě v Holubicích ve dnech 24. a 25. října 2014 od 7 do 17 hod. Cena 30 Kč za kg živé váhy. telefon 734 314 028
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 22.10.2014 - 15:03


Hlášení obce Holubice  Výkup ořechů
Soukromý výkupce bude v sobotu 25.10.2014 v 9:00 hod. u samoosbsluhy vykupovat jádra vlašských ořechů z letošní sklizně. Jádra musí být řádně vysušená, cena za 1 kg je 125,- Kč.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 22.10.2014 - 15:01


Hlášení obce Holubice  Prodej dřeva
Společnost Dřevotop ze Slavkova má pro Váš domov připravena prvotřídní buková a a dubová polínka za akční cenu 990,- Kč včetně DPH za jeden prostorový sypaný metr. Informace na vývěsce Obecního úřadu nebo na tel.č. 737 231 308.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 22.10.2014 - 14:56


Hlášení obce Holubice  Uzavření přejezdu na vlečce do Cemo Mokrá
V pátek dne 24.10.2014 bude na vlečce ČMC Mokrá provádět firma Firesta podbíjení spojovací koleje z Blažovic do závodu Mokrá. Od 8hodin do 12hodin bude mimo provoz polní přejezd z Holubic do Blažovic. Prosím o informaci vašim občanům.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 22.10.2014 - 14:47


Hlášení obce Holubice  Informace občanům ke stavbě ČOV a kanalizace
Ve zpravodaji v září jsme Vás informovali, že probíhá jednání ve věci námitek firmy VHS plus proti výběrovému řízení na stavbu ČOV a kanalizaci Holubice. Na základě uvedených jednání byla tato námitka na ÚOHS stažena firmou VHS plus a pro urychlení procesu se všichni dotčení vzdali práva na odvolání a výběrové řízení tímto nabylo právní moci. Dne 2.10.2014 proběhlo 7. zasedání zastupitelstva obce Holubice, na kterém byla schválena smlouva o dílo a 3.10.2014 byla smlouva na stavbu ČOV a kanalizace podepsána s vítěznou firmou t.j. sdružením HOCHTIEF-INSTA. Rovněž byly předány dne 2.10.2014 veškeré potřebné dokumenty na Státní fond životního prostředí k podepsání rozhodnutí o přidělení dotace. V současné době vítězná firma zajišťuje přípravu zahájení stavby, zpracovává harmonogram výstavby. Do konce října předpokládáme předání staveniště na tuto akci. Termín dokončení stavby je stále do 30.9.2015 a je ošetřen smlouvou o dílo včetně sankcí v případě nesplnění termínu. Dle informace projektanta domovních přípojek Ing.Hlaváče jsou již zpracovány podklady od 2/3 domovních přípojek. Na ostatních bude dále pokračováno v místních šetřeních a postupně budou vyřešeny asi do konce roku 2014.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 20.10.2014 - 10:55


Hlášení obce Holubice  Prodej jablek
Pan Tupý Martin nabízí k prodeji jablka odrůd : Gala, Šampion, Golden Delicius, Jonagoret, později Idared a hrušky odrůdy Lukasova.
Po domluvě možno dovézt. Informace na tel. 723 543 028
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 17.10.2014 - 09:53


Hlášení obce Holubice  Ceník pronájmu sálu kulturního střediska a tělocvičny v Holubicích.
Z důvodu infomovanosti občanů oznamujeme sazebník poplatků za užívání sálu kulturního střediska a tělocvičny v obci Holubice.
Sál kulturního střediska:
Kulturní a společenské akce ( hody, plesy, divadlo, výstavy ) - 100,- Kč/hod., max. 700,-
Soukromé akce ( narozeniny apod. ) - 400,- Kč
Prodejní akce - 150,- Kč /hod.
Hostina pozůstalých - 200,- Kč
Akce humanitární, charitativní a veškeré akce ZŠ a MŠ Holubice - zdarma
Tělocvična:
ZŠ a MŠ v rámci výuky - zdarma
Místní občané - 150,- Kč /hod.,děti do 15 roků 70,- Kč /hod.
Přespolní - 300,- Kč /hod.
Posilovna - 30,- Kč/hod. , 10 vstupů 300,- Kč, po zaplacení nultý zdarma
Pohybovka děti - 70,- Kč/hod.
Odkazy: n/a
napsal mistostarosta - 15.10.2014 - 11:43Copyright by Holubice  |  Admin Jakub Sojak  |